Geboren 1948 in Nederland, studeerde Geert fotografie en fotografische kunst en werkte als freelancer voor bladen en in de mode-fotografie, voordat hij zich focuste op zijn kunst-carriere. Dat was in 2008, toen hij in zijn woongebied de professionele kunstprijs won.

In zijn werk zijn het maken van kunst en filosofie nauw met elkaar verweven en al zijn projecten starten dan ook met een filosofisch onderzoek en - analyse. Geert combineert in zijn werk verschillende culturen en gebruikt veelal het absurde om de omgeving en de onzekere wereld in al zijn onzekerheden te kunnen verklaren.